Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie of deze melding verbergen?

Algemene Voorwaarden van deze website.

Speursex.com wordt onderhouden door Johni Media (hierna 'Johni Media'). Op de inhoud en het gebruik van Speursex.com zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Het (verdere) gebruik van Speursex.com houdt aanvaarding van de voorwaarden door de gebruiker in. Johni Media behoudt zich het recht voor Speursex.com alsmede de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Bezoek deze pagina op Speursex.com daarom regelmatig om eventuele aanpassingen of wijzigingen te lezen.

Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van Speursex.com, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan Johni Media, en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Hiervan zijn uitgezonderd de teksten en afbeeldingen welke door derden aan Johni Media zijn aangeleverd, welke teksten en afbeeldingen onder een licentie worden gebruikt. Anders dan voor persoonlijk gebruik van Speursex.com, mag niets van Speursex.com worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Johni Media.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op Speursex.com is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Johni Media spant zich in om de informatie op Speursex.com zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Johni Media sluit iedere aansprakelijkheid voor op Speursex.com verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit. De aanbiedingen op Speursex.com worden geplaatst door derden en zijn geheel verblijvend. Johni Media sluit iedere aansprakelijkheid voor de inhoud en/of juistheid van de door derden op Speursex.com geplaatste aanbiedingen uitdrukkelijk uit.

Beschikbaarheid

Johni Media spant zich in om Speursex.com zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van Speursex.com.

Hyperlinks

Hyperlinks op Speursex.com kunnen leiden naar websites en/of servers die worden onderhouden door anderen dan Johni Media. Johni Media biedt geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien de informatie op websites die niet door Johni Media worden onderhouden, de informatie op websites waarnaar op Speursex.com wordt verwezen en/of de informatie op websites die naar Speursex.com verwijzen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende en/of verbandhoudende met deze voorwaarden en/of het gebruik van Speursex.com worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

 

Uitgeverij Johni Media
Postbus 8000
3009AA Rotterdam
Netherlands

Telefoonnummer: 010-7670070
E-mailadres: info@johnimedia.nl
KvK: 24295169

 

 

Speursex Toppers